Titel: Vragenlijst Seksuele Trauma's in het Verleden; VST-V.
Een anamnestisch instrument voor onderzoek en praktijk, handleiding en verantwoording
Auteur(s): Alfred Lange
Uitgever: Bohn Stafleu Van Loghum
Beschikbaar: Bestel via de uitgever
Beschrijving: Nogal wat mensen, zowel mannen als vrouwen, hebben in het verleden ongewenste (traumatische) seksuele ervaringen gehad. Deze ervaringen kunnen een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van psychische problemen op latere leeftijd, zoals angsten, concentratieproblemen, relatieproblemen, suÔcidale gevoelens, eetstoornissen en problemen op het seksuele vlak. Voor een effectieve behandeling van deze problemen is het van belang dat behandelaars in een vroeg stadium op de hoogte zijn van het seksuele misbruik en de verwerking daarvan.

De Vragenlijst Seksuele Traumaís in het Verleden (VST-V) is ontworpen om mensen op een nietsuggestieve manier te helpen mogelijke ervaringen van seksueel misbruik te rapporteren. De VST-V is een anamnestische vragenlijst die stapsgewijs checkt of er in het verleden bepaalde seksuele ervaringen hebben plaatsgevonden, oplopend van objectief gezien weinig ernstig tot zeer ernstig. Bovendien wordt in de VST-V gevraagd naar de subjectieve beleving en manier van verwerking, en naar de huidige psychische of lichamelijke klachten. Door gebruik te maken van deze vragenlijst krijgen cliŽnten de mogelijkheid om in het eerste stadium van behandeling op een voor hen geschikte manier, in hun eigen tempo, op een door hen gekozen plek en tijdstip, een aanzet te geven tot disclosure van wat er in het verleden is gebeurd. De VST-V kan na een eerste intakegesprek worden afgenomen. In het erop volgende gesprek kan gezamenlijk worden besloten of en hoe het verwerken van het seksuele misbruik in het behandelplan wordt opgenomen.

Bij de vst-v hoort een handleiding. Deze handleiding laat zien hoe de VST-V gebruikt wordt en geeft de opzet en bevindingen weer van een groot onderzoek dat met de VST-V is uitgevoerd.

Terug naar homepage Alfred Lange ■ Laatst bijgewerkt: 28-05-04