Scientific books by prof. dr. Alfred Lange

 1. Velden, K. van der, Hoogduin, K., & Lange, A. (2010) (eds.). Directieve Therapie (Directive Therapy). Amsterdam: Boom, 444 pags. More information and availability (dutch)

 2. Lange, A. (2006). Gedragsverandering in gezinnen, cognitieve gedrags- en systeemtherapie (Cognitive Behavioral change within families), 8ste editie. Groningen: Wolters Noordhoff. More information and availability (dutch)

 3. Lange, A. (2004). Vragenlijst Seksuele Trauma's in het Verleden, VST-V. Een anamnestisch instrument voor onderzoek en praktijk. Verantwoording en handleiding (Childhood Unwanted Sexual Experiences, CHUSE). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. More information and availability (dutch)

 4. Lange, A. (2001). De Ouder-Kind Interactie Vragenlijst-Revised, OKIV-R; Verantwoording en handleiding (The Parent-Child Interaction Questionnaire-Revised, PACHIQ-R). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. More information and availability (dutch)

 5. Ven, J-P. de, Schrieken, B., & Lange, A. (2000). Ruzie met je partner, en wat je eraan kunt doen. (Trouble with your partner and what you can do about it). Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. More information and availability (dutch)

 6. Lange, A., Hoogendoorn, M., Wiederspahn, A., & De Beurs, E. (1995). De Buss-Durkee Hostility Inventory-Dutch; Handleiding, verantwoording en normering van de Nederlandse Buss-Durkee Agressievragenlijst. Lisse, Swets en Zeitlinger. More information and availability (dutch)

 7. Lange, A. (1994). De verzuiling in de psychotherapie. Over de noodzaak om systeemtherapieŽn en individuele therapievormen te verbinden. (On the integration of system approaches and individual approaches in psychotherapy) Houten: Bohn Stafleu van Loghum/ Wolters-Noordhoff.

 8. Lange, A. (1994). Gevalsbeschrijvingen bij gedragsverandering in gezinnen: Fragmenten, toelichtingen en analyses. (Case studies with Behavioral change in families; Parts, Comments and Analyses) Groningen: Wolters Noordhoff. More information and availability (dutch)

 9. Lange, A. (ed.) (1991). Themanummer cognitieve therapie. (Cognitive Psychotherapy). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

 10. Velden, K. van der, Dyck, R. van, Emmelkamp, P., Haan, E.de, Hart, O. van der, Hoogduin, K., Lange, A., Vandereycken, W. & Vansteenwegen, A. (eds.) (1992). Directieve therapie 4. (Directive therapy, vol. 4). Deventer: Van Loghum Slaterus.

 11. Velden, K. van der, Dyck, R. van, Hart, O. van der, Hoogduin, K. Joele, L., Lange, A. & Oudshoorn, D. (eds.) (1989). Directieve therapie 3. (Directive therapy, vol. 3). Deventer: Van Loghum Slaterus.

 12. Lange, A. (1987), StrategieŽn in directieve therapie (Strategies in directive therapy). Deventer: Van Loghum Slaterus.

 13. Lange, A. & Hart, O. van der (1983), Directive Family Therapy. New York: Brunner/Mazel.

 14. Lange, A. (1983). De Interactionele Probleem Oplossingsvragenlijst, IPOV (The Interactional Problem Solving Invenytory, IPSI). Deventer: Van Loghum Slaterus.

 15. Velden, K. van der, Dyck, R. van, Hart, O. van der, Hoogduin, K. Joele, L., Lange, A. & Oudshoorn, D. (eds.) (1980). Directieve therapie 2. (Directive therapy, vol. 2) . Deventer: Van Loghum Slaterus.

 16. Velden, K. van der, Dyck, R. van, Hart, O. van der, Hoogduin, K. Joele, L., Lange, A. & Oudshoorn, D. (eds.) (1977). Directieve therapie 1 (Directive therapy, vol. 1) . Deventer: Van Loghum Slaterus.

 17. Lange, A. (1971). De autoritaire persoonlijkheid en zijn godsdienstige wereld (The authoritarian personality and his religious world). Assen: Van Gorcum.


■  Back to the homepage  ■                   
Page last updated on: 14 May 2004, Sumit Mehra