Titel: BDHI-Dutch: Buss-Durkee Hostility Inventory - Dutch
Handleiding, verantwoording en normering van de Nederlandse Buss-Durkee-agressievragenlijst  
Auteur(s): Alfred Lange
Uitgever: Bohn Stafleu Van Loghum
Beschikbaar: Zie contact informatie van de uitgever.
Beschrijving: De Buss-Durkee Hostility Inventory (BDHI) is in de Verenigde Staten het meest gebruikte zelfrapportage- instrument voor het vaststellen van iemands hostiliteit en neiging tot agressief gedrag. De BDHI-D is een Nederlandse bewerking van de Amerikaanse BDHI.

De BDHI-D is niet alleen voor onderzoek van belang, maar is ook zeer goed bruikbaar in verschillende praktijksettings. Het kan bijvoorbeeld een praktisch hulpmiddel zijn om risico’s voor werknemers in het gevangeniswezen of in de psychiatrie in te schatten. Verder kan het als indicatie dienen voor de mate van psychopathologie en een aanwijzing geven voor de aard van de behandeling.

De BDHI-D bevat veertig uitspraken met de antwoordmogelijkheden ‘waar’ of ‘onwaar’. Er zijn drie schalen: Directe Agressie (uitingen), Indirecte Agressie (op zichzelf gericht) en Sociale Wenselijkheid. De test bevat normen voor de ‘normale’ bevolking, voor psychiatrische patiënten en voor gedetineerden.

Deze handleiding geeft gedetailleerde informatie over de gebruikte schalen, de betrouwbaarheid, de validiteit en de normering van de test. Daarnaast krijgt de gebruiker precieze instructies over de wijze van scoring en gebruik van de BDHI-D. De handleiding eindigt met het bespreken van de normtabellen, die in de bijlagen exact worden weergegeven.

Terug naar homepage Alfred Lange ■ Laatst bijgewerkt: 02-11-04