Titel: De Ouder-Kind Interactie Vragenlijst - Revised.
OKIV-R, Verantwoording en handleiding
 
Auteur(s): Alfred Lange
Uitgever: Bohn Stafleu Van Loghum
Beschikbaar: Bestel via de uitgever
Beschrijving: De OKIV-R is een gemakkelijk af te nemen zelfbeoordelingslijst waarmee men de verhoudingen tussen ouders en kinderen van acht tot achttien jaar in kaart kan brengen. Met behulp van de OKIV-R kan men onderzoeken hoe iedere ouder de opvoedingsrelatie met ieder kind beoordeelt, en omgekeerd. Deze beoordeling heeft betrekking op onderlinge gedragingen en gevoelens.

Terug naar homepage Alfred Lange ■ Laatst bijgewerkt: 26-09-03