© 2004 PCM Uitgevers B.V. All rights reserved.  

Ruzie kan geen kwaad

-- Algemeen Dagblad, 24 maart 2004, katern Thuis, p. 25. Marjorie Tjon a Fong --


Een conflict is goed voor je relatie. Volg de spelregels en praat die ruzie met je geliefde uit zonder dat het servies door de kamer vliegt. Relatietherapeut Alfred Lange geeft acht tips voor een 'goede' ruzie.

Iedereen ergert zich wel eens aan kleinigheden zoals haren in het doucheputje of wrevel om het losse dopje van de tandpasta. Of wat te denken van de oorlogsaanblik van een aanrecht vol vuile vaat? Maar ook de opvoeding van de kinderen kan een struikelblok zijn.

'Ruzies zijn onvermijdelijk in een relatie', zegt Alfred Lange, hoogleraar gezins-en relatietherapie aan de Universiteit van Amsterdam. 'Conflicten zijn nuttig om uit te praten wat je stoort aan de ander. Als dat ontbreekt, kan de intimiteit en het vertrouwen er onder lijden. Dus in die zin zijn conflicten goed voor een relatie. Maar dan wel volgens de spelregels', benadrukt de hoogleraar. 'Je moet veilig kunnen praten zonder dat de ander jou zal kwetsen. Want in een ruzie krijg je toch een draai om je oren.'

Volgens de relatietherapeut zegt een ruzie ook iets over de machtsverhouding in een relatie. 'Soms begint de ruzie met een kleinigheid, maar gaat het eigenlijk om hoe jij en je partner met elkaar omgaan. De een mist bijvoorbeeld respect door het losse dopje, terwijl de ander zich sterk gecontroleerd voelt. Goed 'ruzien' betekent dus ook goed luisteren naar wat de ander werkelijk wil zeggen.'

In zijn 30-jarige praktijk sprak de relatietherapeut talloze paren die niet meer gewoon met elkaar konden praten. Zoals Marije en Chris Verstraten, 15 jaar getrouwd. 'Al sinds het begin hadden we ruzie', zegt Marije. 'We vervielen elke keer in hetzelfde patroon. Kritiek sloeg al gauw om in verwijten over elkaars karakter.'

Liefde met gebalde vuisten. 'Het draait allemaal om communicatie', constateert Lange nuchter. 'Besef hoe je met elkaar communiceert. Daarmee voorkom je dat de ruzie escaleert. Ga je uit frustratie juist harder en bozer reageren? Of hul je je in stilzwijgen en schrijf je uit rancune alleen maar memovelletjes op de koelkast?'

De kunst is deze valkuilen te vermijden. Lange gaat dan wel uit van een gelijkwaardige relatie, zonder psychische problemen of overmatig alcoholgebruik. 'Als je de ander na een verhitte discussie toch nog in de ogen durft te kijken, zit het goed. En vergeet niet, dat na een felle woordenstrijd seks soms juist extra intens kan zijn. Ruzie zorgt voor opwinding. Als je na een ruzie begint te vrijen, ervaar je door die opwinding seksuele prikkels intenser.'

Om redenen van privacy zijn de namen van Marije en Chris gefingeerd.

1. TIMING De timing is vaak ongelukkig. Kies een tijdstip dat beiden schikt, bijvoorbeeld in het weekend. Spreek ook af hoe lang de ruzie mag duren. Maak geen ruzie voor het slapen gaan, als je beiden moe bent.

2. MACHTSSTRIJD Achterhaal of achter een kleine ergernis niet iets anders schuilt. Een conflict gaat onderhuids vaak om macht, over hoe je in je relatie staat. Misschien gaat het niet om de vergeten vuilniszak, maar wil je meer respect of waardering.

'Vroeger ergerde ik me als Chris te laat doorbelde dat hij niet op tijd thuis was', vertelt Marije Verstraten (45).

'Volgens mij nam hij me niet serieus. En Chris (45) vond dat ik hem te veel controleerde. Nu ik zijn gedrag niet meer op mezelf betrek, voel ik me niet meer afgewezen.'

3.ACHTERGROND Besef hoe je gewend bent een conflict op te lossen. Hoe werden in het ouderlijk gezin en in vorige relaties conflicten uitgesproken? Die bagage neem je mee in een relatie.

Onze ruzies hebben zeker te maken met onze achtergrond',zegt Marije. ' Ik kom uit een gezin met drie meiden en reageer vrij emotioneel. Chris groeide op met twee broers en reageert vrij rationeel. Vroeger raakte ik van slag door zijn opmerkingen. Maar ik sta nu steviger in mijn schoenen. En Chris probeert niet zo direct of bot te reageren.

4. VERWIJTEN Mijd opmerkingen als 'ja maar, jij doet altijd... Of jij doet nooit...' Dan blijf je hangen in verwijten over en weer. Een andere valkuil is dat je niet meer ingaat op de kritiek, maar inzoemt op iemands karakter. Bijvoorbeeld: 'Je hebt de vuilniszak weer niet buiten gezet. Echt laks en egoistsch, net je moeder'. Deze etiketten zijn een aanslag op de persoon zelf, en dat laat littekens achter. Juist als de ruzie escaleert, doe je onbezonnen uitspraken. Durf sorry te zeggen. Dat haalt de beschadigende kanten van de ruzie af.

Ergernissen top 5 : Opruimen, huishouden, slordigheid, geld, opvoeding kinderen Taakverdeling, wie doet wat in huishouding Sociale contacten -'waarom moeten we altijd naar jouw vrienden?' Samen dingen doen -de een wil niet, de ander juist meer Herinneringen -'nee, het was niet in juni, maar in juli.' Van alles wordt er bij gehaald